Multi Dermascope MDS 1000

Multifunkcionalna analiza kože

Merenje nivoa hidratacijemasnoćeelastičnosti i pigmentacije (za preporuku zaštitnog faktora). Slike uz pomoć kamere se vide na displeju uređaja.

aparatizaanalizukoze

Karakteristike uređaja?

  • Određivanje nivoa hidratacije kože. Na lancu diode se očitava vrednost merenja i određuje u kojoj je zoni: veoma suva, suva ili dovoljno hidrirana koža.
  • Određivanje sadržajamasnoće (sebuma) na koži i skalpu. Prikazuju se vrednosti: nizak nivo masnoće, normalna i masna koža.
  • Određivanje elastičnih svojstava kože(biološka starost kože) metodom sukcije (sposobnost kože da se iz pobuđenog stanja vrati u prvobitan položaj). Rezultati su prikazani u  % i pomoću tabele određujete biološku starost kože.
  • Analiza nivoa pigmentacije kožeI preporuka odgovaraućeg zaštitnog faktora.
  • Visioscope®AP 35 kamera sa paralelno i unakrsno polarizovanom svetlošću: paralelno polarizovana svetlost prikazuje strukturu kože i unakrsno polarizovana svetlost prikazuje dublje slojeve kože (npr pigmentaciju, krvne sudove…). Kratkim pritiskom na dugme menjate vrstu svetlosti. Dužim pritiskom na dugme, slikate. Kamerom možete slikati i kosu i skalp (oštećenje kose, perut…).
  • Specijalne Sebufix®F 16 Corneofix® F 20 folije omogućavaju kvantitativnu analizu produkcije sebuma i deskvamacije. Sebufix® prikazuje produkciju sebuma u realnom vremenu.
aparatizaanalizukoze
aparatizaanalizukoze
aparatizaanalizukoze
aparatizaanalizukoze
aparatizaanalizukoze