Visioscan VC 20 plus

Merenje topografije kože

Visioscan ®  VC 20plus je jeinstvena kamera visoke rezolucije sa UVA-svetlošću  za proučavanje površine kože. SELS ®  parametri (Surface Evaluation of the Living Skin) su razvijeni posebno za ovu kameru i korišćeni u velikom broju studija. Slike impresivno prikazuju strukturu kože i stepen suvoće kože. Kamera e može koristiti na pigmentnim promenama, lezijama i na dlakama. Pomoću multi-funkcionalnog softvera, Visioscan ®  VC 20plus je veoma fleksibilan sistem koji lako karakteriše stanje površine kože, precizno i veoma ekonomično. Nekoliko godina se koristio na brodu Međunarodne svemirske stanice ISS.

Prednosti Visioscan® kamere

Najnovija Visioscan ®  genercija sa poboljšanim harverom i softverom nudi brojne mogućnosti:

 • SELS®(Surface Evaluation of the Living Skin – metod evaluacije razvijen od strane  Instituta za Eksperimentalnu dermatologiju, Prof. Tronnier, University of Witten-Herdecke, Germany) analizira distribuciju sivog nivoa i omogućava izračunavanje četiri klinićka parametra za kvantitativno I kvalitativno opisivanje površine kože kao indeksa: hrapavost kože (Sesm), skalitet kože (Ser), neujednačenost (Sesc), bore (Sew).
 • SELS parametri – pre tretmana

SELS parametri – nakon tretmana

 • Pored vrednih SELS®kalkulacija mogu se izračunati i drugi  interesntni parametri : linije se mogu nacrtati na slikama i profil i rezultati se odmah prikazuju. Indeksi skaliteta za do 180 linija raspoređenih vertikalno, horizontalno ili kružno B su odmah dostupni.
 • Stvoreni su specijalni parametric da praktično opišu  volume topografije kože (mm²) i ravnu površinu u %.
 • Na raspolaganju su Vam parametri starenja kao  anizotropija(pravac linija) i veličina ćelije  (poligoni između vidljivih linija.

SELS parametri – nakon tretmana

 • Pored vrednih SELS®kalkulacija mogu se izračunati i drugi  interesntni parametri : linije se mogu nacrtati na slikama i profil i rezultati se odmah prikazuju. Indeksi skaliteta za do 180 linija raspoređenih vertikalno, horizontalno ili kružno B su odmah dostupni.
 • Stvoreni su specijalni parametric da praktično opišu  volume topografije kože (mm²) i ravnu površinu u %.
 • Na raspolaganju su Vam parametri starenja kao  anizotropija(pravac linija) i veličina ćelije  (poligoni između vidljivih linija.

Mlađa koža, vidljive linije u svim pravcima, niska anizotropija i više pologona između linija.

Zrela koža, duboke diretne linije, manje većih poligona između linija

 • Crtanje linija i objekata slobodnom rukom na slici. Mogu se precizno meriti (npr. dužina dlake nakon brijanja, debljina dlake, pigmentne promene i lezije…).

Merenje dužine i debljine dlake

Merenje pigmentnih promena i lezija

 • Evaluacija deskvamacije(scaliness/suvoće) kože uz pomoć specijalnih Corneofix® F 20 Izračunava se indeks deskvamacije.
 • Određivanje produkcije sebumauz pomoć specijalnih Sebufix® F 16 Proizvodnja sebuma svake lojne žlezde se impresivno može pratiti u realnom vremenu na ekranu.
 • Širom sveta priznata metoda sa dosta raznovrsnih interesantnih studija. Visioscan® se koristi na brodu  Međunarodne svemirske stanice (ISS) za praćenje stanja kože astronauta tokom njihovog boravka u svemiru*
 • Praktična organizacija slika i rezultata u studijama. Jednim klikom procenite sve podatke zajedno.
 • Brzo i jednostavno prikazuje „3D“ slikeu lažnim bojama ili sivim vrednostima.
 • Funkcija provere kalibracijeobezbeđuje tačnost geometrije kamere.
 • Mali, jednostavan za upotrebu uređaj za sve primene.
 • Kamera se može montirati na stativ svog posebnog nosača.
 • Stabilna USB konekacija direktno sa računarom.
 • Ekstremno ekonomičan sistem koji se lako može tačmičiti sa skupljim i kompleksnijim uređajima.

Visioscan® VC 20 plus se može koristiti zajedno sa uređajem Skin-Visiometer® SV 700 USB kao kombinovani instrument.
*Study by DermaTronnier, instruments verified for space by KayserThrede GmbH on behalf of the DLR space travel management