Rutina nege kao individualno prilagođena pojedincu, najčešće je fokusirama na odabir čistača prema tipu kože, toniziranje, serume i završnu negu. Shodno problematici koju imate, stručnjaci u #SkinTesting centrima pronalaze ciljana rešenja koja pružaju vidljive rezultate. Iako su ovo definitivno važne stavke, u ovoj temi ćemo se pozabaviti tajnama koje prevazilaze površinu. Zapravo, adekvatna nadoknada vitamina i minerala, bilo putem ishrane ili suplementacije, podjednako je važna.

 

Uloga suplementacije u zdravlju kože

Vitamini kao grupa organskih jedinjenja je esencijalna u brojnim fiziološkim procesima. Neophodni su za rast i razvoj ali i druge aspekte zdravlja uključujući i zdravlje kože. Do sada je i poznata činjenica o apsolutnoj važnosti ovih jedinjenja u održavanju zdravlja, ali brojna istraživanja tokom poslednjih godina su  dovela i do saznanja o sastavnoj ulozi vitamina kada je u pitanju i zdravlje vaše kože.

 

Vitamini i mimerali su uključeni u brojne procese, pa tako npr. poboljšavaju nivo elastičnosti kože i posledično smanjuju nivo i izraženost celulita i strija, uključeni su u celularnu regeneraciju, sintezu kolagena, zaštitu od nastanka hiperpigmentacija i drugih faktora neophodnih za održavanje zdrave kože.

Navodimo vam vitamine i minerale koji su uključeni u navedene procese:

  • kolagen,
  • vitamin C,
  • vitamin E,
  • vitamin D,
  • omega 3 masne kiseline,
  • biotin,
  • vitamin A.

 

O određenim elementima smo već govorili kao zasebnim temama našeg bloga, pa možete pogledati odgovarajuće tekstove koji navode funkcije i značaj određenih elemenata.

 

Vrednosti dijagnostičkih sistema

Kada unos adekvatne suplementacije udružite sa hranljivom ishranom i zdravim načinom života, vaša rutina nege može dobiti novi, viši nivo koji čini da ona bude zdrava i blistava.

Navodimo vam alate koji svojom primenom omogućavaju da vašim klijentima pružite celovit pristup koji će garantovati rezultat.

 

Aparati za analizu kože

U ponudi imamo aparate više kompanija, među kojima su Courage Khazaka, Aram Huvis i PIE. Međusobno različiti modeli, određuju veliki broj parametara od krucijalnog značaja kada je u pitanju dijagnostika kože. Više detalja možete pronaći na našem web sajtu ili pak možete zakazati besplatnu prezentaciju kako bi došli zajednički do rešenja o modelu koji je idealan za vaše poslovanje i napredak centra.

 

 

Vitastiq

Uređaj koji određuje nivo 30 vitamina i minerala u organizmu, prati njihov trend i pruža mogućnost idealne konsultacije uz preporuku adekvatne suplementacije i neophodnog režima doziranja shodno individualnim preporukama klijenta.

Sa aspekta obrađene teme o rutini nege koja uključuje kako preparate koji staju u neseser, tako i adekvatnu ishranu i suplementaciju, ovaj dijagnostički alat može biti vaš pomoćnik u podizanju usluge na viši nivo i dobijanje liderskog statusa.

 

Uz zaključak da je pravi korak za zdravlje i blistavost vaše kože nega koja podrazumeva holistički pristup, savetujemo vas da posetite neki od naših centara.