Skin Diagnostic SD 202

Mali prenosni uređaj

  • Osnovni uređaj meri  nivo hidratacijemasnoće (sebuma) na koži i skalpu
  • Opciono se mogu dodati sonde za merenje melanina (pigmentacije)/eritema (cvenila)pH ili TEWL-indeksa
  • Rezultati merenja se odmah očitavaju na displeju

Prednoti uređaja SD 202

  • Uređaj radi na baterijsko napajanje,lako se može prenositi i transportovati. Dodatno možete poručiti transportni kofer.
  • Fleksibilno rešenjeza brza merenja
aparatizaanalizukoze
aparatizaanalizukoze