MPA Sistemi

Aparati MPA  (scientific nivo) sa pratećim softverom za bio-inženjering kože i utvrđivanje i praćenje različitih fizioloških svojstava kože. Uređaji poseduju inicijalno integrisan Sebumeter SM 815 za merenje sebuma-masnoće kože. Aparati su modularni i dozvoljavaju priključivanje do 10 dodatnih sondi za merenje različitih parametara (prema potrebama korisnika, sem Cutomer). Uz aparat se isporucuje „user friendly“ softver sa kojim istovremeno možete raditi sa svim sondama. Softver dozvoljava obradu podataka prema različitim kriterijumima kao i eksportovanje excel tabele (svi podaci se pamte u bazi podataka).

Sonde i parametri koji se mogu meriti su: Corneometer CM 825 (vlažnost), Sebumeter SM 815 (sebum), Mexameter MX 18 (eritem i melanin), TEWL TM 300 (transepidermalni gubitak vlažnosti), pH-Meter PH 905 (pH kože), Cutometer MPA 580 (viskoelastičnost kože), Thermo- Meter ST 500 (mikrocirkulacija-temperatura kože), Glossymeter GL 200 (sjaj kože), Colorimeter CL 400 (boja kože), Frictiometer FR 700 (trenje kože). Mogućnost priključenja i senzora RHT 100 za utvrđivanje ambijentalne temperature i relativne vlažnosti prilikom merenja.

Dodatne informacije za svaku sondu možete pogledati u Scientific katalogu.

Uređaji MPA sa dodatnim sondama su idealani instrumenti za utvrđivanje efikasnosti kozmetičkih preparata, formulaciona istraživanja dermokozmetičkih emulzija i praćenje njihovih efekata na fiziološke parametre kože

MPA sistemi rade uz nov, sofisticiran softver MPA CTplus.

  • Sve buduće CK sonde koje će se razvijati će biti kompatibilne sa ovim sistemom.

Dostupni modeli:

  • Multi Probe Adapter MPA 6: ugrađen Sebumeter ®  i mogućnost povezivanja do 5 dodatnih sondi, osim Cutometer ®
  • Multi Probe Adapter MPA 10: ugrađen Sebumeter ®  i mogućnost povezivanja do 9 dodatnih sondi, osim Cutometer ®
  • Cutometer ®  dual MPA 580: merenje viskoelastičnosti kože pomoću sukcije koju kreira ugrađena vacuum pumpa. Cutometer ®  ima ugrađen Sebumeter ®  I mogućnost povezivanja do 4 dodatne sonde.
    Uređaj se isporučuje sa jednom Cutometer ®  sondom (2 mm standardan Ø otvor), dodacima i softverom. Opciono, druga dodatna Cutometer ®  sonda se može povezati i može se raditi simultano.
  • MPA 2: mogu se povezati dve sonde (osim Frictiometer ili Cutometer ® ) i povezuje se za računar preko USB priključka, ne postoji kabl za napajanje strujom.
MPA 6

MPA 6

MPA 10

MPA 10

Cutometer® Dual

Cutometer® Dual

MPA 2

MPA 2