Cutometer Dual MPA 580

Svetski standard za procenu elastičnosti kože
Najpoznatije merenje elstičnosti na svetu metodom sukcije
Već više od  30 godina merenje elastičnosti kože uz pomoć aparata Cutometer® važi za standard u kozmetologiji i koristi se kao podrška najnovijim otkrićima u ovoj oblasti. Zbog svoje preciznosti i lake upotrebe u odnosu na druge metode merenja, Cutometer® se pominje u većini studija na ovu temu širom sveta.

Princip merenja

Princip merenja Cutometer® -om se zasniva na  metodi sukcije, u kojoj negativni pritisak mehanički deformiše kožu. Pritisak se stvara u uređaju i koža se uvlači u otvor sonde i nakon određenog vremena se ponovo oslobađa.

Unutar sonde,  dubina prodirana je određena beskontaktnim optičkim mernim sistemom. Ovaj optički merni sistem se sastoji od svetlosnog izvora i svetlosnog receptora, kao i od dve prizme okrenute jedna drugoj, koje projektuju svetlost od predajnika do receptora. Intenzitet svetlosti varira u zavisnosti od dubine prodiranja u kožu. Otpornost kože na negativni pritisak (čvrstoća) i njena sposobnost da se vrati u prvobitan položaj  (elastičnost) se prikazuju kao krive (dubina prodiranja u mm/vreme) u realnom vremenu tokom merenja. Iz ovih krivih se može izračunati niz zanimljivih mernih parametara koji se odnose na elastična i visko-elastična svojstva površine kože i starenje kože.

Tipičan oblik krive ljudske kože zasnovan je na različitim silama elastina i kolagena u koži. Elastin je odgovoran za fleksibilnost kože, dok je glavni zadatak kolagena da zadrži oblik kože. Prvi veoma ravan deo krivine je oblikovan delom elastina u koži, jer je lako izmestiti ga i veoma je fleksibilan.  Kada se koža počne “uvlačiti” unutar sonde, kolagen je preuzeo. On je jači i bolje se opire mehaničkoj sili. Odmah nakon što pritisak uređaja popusti, kolagen se otpušta. Zato se mlada koža sa svežim kolagenom odmah vraća u svoju prvobitnu poziciju, nego starija koža.  Na kraju, elastin se  vidi do potpunog oporavka kože.

Prednosti merenja uz pomoć  Cutometer®-a:

 • Merenje se prati na ekranu kao krive uživo.
 • Mala, zgodna veličina sonde omogućava uspešno merenje na teško dostupnim pozicijama na koži.
 • Sonda sadrži elastičnu oprugu koja omogućava konstantan pritisak sonde na kožu.
 • Sonda se može isporučiti sa nekoliko otvora raznih veličina (2, 4, 6 i 8 mm Ø) da bi odgovarala različitim pozicijama na koži i različitim zahtevima studija. Cutometer®dual MPA 580 ima mogućnost istovremenog merenja sa  dve sonde različite veličine otvora.
 • Podešavanja u program su fleksibilna i podešava ih korisnik u skladu sa različitim aplikacijama (vreme sukcije, vreme relaksacije, pritisak/jačina pritiska, ponavljanja, itd.).
 • Pored  dobro-poznatih parametara elastičnosti iz literature, interesantni parametri oblasti se mogu kalkulisati. Ako se metod sukcije primeni na istu površinu kože više puta, može se odrediti zamor kože.
 • Svi podaci iz krivih (dubina prodiranja po milisekundama i svi rezultati ) su odmah dostupni u Excel® tabelama (4 krive istovremeno).
 • Preciznost Cutometer® sonde se u bilo kojem momentu može lako proveriti
 • Glava sonde se lako može očistiti nakon svakog merenja.
 • Svetski priznata metoda za merenje elastičnosti kože i njene biološke starosti sa širokim spektrom studija.
 • Cutometer®MPA 580 je istovremeno i Multi Probe Adapter system i može se koristiti sa Sebumeter®, koji je ugrađen u kućište aparata i dodatno se mogu povezati 4 dodatne sonde po Vašem izboru.

Parametri merenja

Softver Cutometer® MPA 580 omogućava kalkulaciju mnogo zanimljivih parametara  iz različitih delova krive merenja. Evo krakog pregleda:

R-parametri (izuzetno dobro dokumentovani u literaturi više od 20 godina)

 • R0: rastegljivost/čvrstoća (maksimalna amplitude krive)
 • R1/R4: sposobnost kože da se vrati u svoj prvobitan položaj (minimalna amplitude nakon relaksacije)
 • R2: visko-elastičnost % (otpor mehaničkoj sili u odnosu na sposobnost vraćanja)
 • R3/R9: Efekat zamora kože vidljiv ponavljanjem sukcije/relaksacije
 • R5: elastičnost mreže: elastični deo sukcionog dela u odnosu na elastični deo relaksirajućeg dela u %
 • R6: Deo visko-elastičnosti krive u %
 • R7: Deo elastičnosti u poređenju sa kompletnom krivom u %
 • R8: Potpuna relaksacija nakon prekida pritiska u mm

Parametri površine (F):

 • F1: Površina iznad krive (u pravougaoniku od maksimalne amplitude). Što je koža elastičnija, tu je manje prostora
 • F2: “Zamor” + “Energija kože”
 • F3: Površina unutar krive (obeležena) predstavlja zamor kože
 • F4: površina ispod krive, predstavlja čvrstoću kože (njenu otpornost na sukciju).

Q-Parameters:

Dodat je set parametara koje je razvio naučnik Di Qu (Senior Research Scientist, R&D Skin Care, Amway Corporation, Ada, Michigan, USA), koji prikazuju interesantne korelacije između starosti kože i elastičnog i viskoelastičnog oporavka krivih.

 • Q0: Maksimalna površina oporavka
 • Q1: Ukupan oporavak(ukupna elastičnost) – (QE + QR)/Q0
 • Q2: Oporavak elastičnosti- QE / Q0
 • Q3: Oporavak viskoelastičnosti – QR/ Q0

Da biste dobili oblasti QE i QR potrebno je da rasporedite tangent na grafikon i kroz najvišu tačku = R0. Tačka infleksije je tačka gde tangent varira od grafikona. U ovom slučaju područja  QE i QR su podeljena.

Merenje elastičnosti Cutometer® sondom je osnovno merenje za sve kozmetičke primene.

 • Neophodno je za pravljenje formulacija, testove efikasnosti i dokazivanje tvrdnji za sve vrste kozmetičkih proizvoda.
 • Tipične tvrdnje (primeri) potkrepljene merenjem uz pomoć sonde Cutometer®: zateznje kože, lifting, toniranje, anti-aging, poboljšanje elastičnosti kože, podmlađivanje, protiv zamora/slabosti kože, smanjenje celulita/strija, poboljšanje mekoće (npr kalus), poboljšanje čvrstoće (npr ožiljci) i još mnogo toga.
 • Važno je u osnovnim dermatološkim istraživanjima na ljudima i životinjama.
 • Mogu se proceniti i drugi materijali kao što su hrana, tekstil.